Libbe Colonic Machine
տուն / ԲԼՈԳ / Որքա՞ն հաճախ պետք է ստանամ հաստ աղիքի հիդրոթերապիա?

Որքա՞ն հաճախ պետք է ստանամ հաստ աղիքի հիդրոթերապիա?


Հաստ աղիքի հիդրոթերապիայի մեքենա

The frequency of colon hydrotherapy depends on your individual needs. Generally, it is recommended to get a colon hydrotherapy session every 3-6 months. Այնուամենայնիվ, if you are experiencing severe digestive issues, you may need to get it more frequently.

Վաճառքի խորհրդատու : Տիկին Լյուսի
Վաճառքի խորհրդատու : Պարոն Մարկ
  ապրել:lucygao1520            


Առնչվող նյութեր