Libbe Colonic Machine
տուն / ԲԼՈԳ / What to Expect with Colon Hydrotherapy?

What to Expect with Colon Hydrotherapy?


What to Expect with Colon Hydrotherapy?

Մեքենա հաստ աղիք մաքրել

Հաստ աղիքի հիդրոթերապիայի նիստի ժամանակ, you will lie on a table while warm, filtered water is introduced into your colon. The water is then gently flushed out, taking waste and toxins with it. The procedure usually takes about 45 minutes to an hour.

Վաճառքի խորհրդատու : Տիկին Լյուսի
Վաճառքի խորհրդատու : Պարոն Մարկ
  ապրել:lucygao1520            


Առնչվող նյութեր